Pand Ben Oude NijHuis

Plaatsen beschikbaar in het Ben Oude NijHuis

Mensen die op een fijne plek hun oude dag door willen brengen, kunnen vanaf dit najaar terecht in het Ben Oude NijHuis.

Senioren met een inkomen van maximaal 21.000 bruto per jaar en een zware zorgvraag, te weten een verpleeghuiszorgindicatie ZZP 5, kunnen terecht in het Ben Oude NijHuis. Ook is er plek voor mensen die zelfstandig kunnen wonen en een lichte zorgvraag hebben. De lichte zorgappartementen zijn beschikbaar vanaf half september en de plekken voor zware zorg vanaf 1 oktober 2017. De huurprijzen en grootte van appartementen variëren. Alle bewoners in het huis hebben recht op huurtoeslag.

U kunt zichzelf of iemand anders aanmelden voor een appartement.
Inschrijfformulier appartement

Voor meer informatie kunt u bellen naar: 035 6776063 of via deze website contact met ons opnemen.

Voortgang renovatie


Bekijk de video van de renovatie van de afgelopen maanden. Tot begin augustus 2017 duren de werkzaamheden nog voort. Daarna moet de zaak nog worden ingericht. Daarvoor zijn dagelijks 40 mensen in touw.

Het Ben Oude Nijhuis in Rotterdam zoekt medewerkers

Het Ben Oude NijHuis is een kleinschalige woonvorm voor mensen met dementie en een kleine beurs. Het huis is een initiatief van Jan Slagter, directeur van Omroep MAX. Hij wil hiermee laten zien dat het heel goed mogelijk is goede verpleeghuiszorg te bieden. Als het geld maar goed wordt besteed. Daarom in het Ben Oude NijHuis geen dure managers, geen verspilling en een onnodige regels en voorschriften. Alles draait bij ons om het welzijn van de bewoners.

Wordt dit jouw werkplek?

Het Ben oude NijHuis is gevestigd in een voormalig klooster in Rotterdam-Overschie. Het gebouw bestaat uit twee vleugels: een zorgvleugel en een woonvleugel. Aan 28 bewoners wordt de zorg geboden aan de hand van een volledig pakket thuis (VPT) en aan 25 bewoners middels de ZvW. De zorg in de zorgvleugel wordt georganiseerd in 3 kleinschalige en vaste teams. Elke woongroep heeft daar een eigen huiskamer met zicht op de prachtige kloostertuin van maar liefst 3000 m2. Een tuin waar de bewoners kunnen vertoeven zo vaak als ze willen. Er is alle tijd voor persoonlijke aandacht voor de bewoners.

Wij zoeken meerdere gediplomeerde

  • Verzorgenden IG die de mensen helpen bij de dagelijkse basiszorg en eventuele verpleegtechnische handelingen uitvoeren. Voor 12 – 16 uur, 24 – 28 uur en 32 – 36 uur.
  • Verpleegkundigen die de zorg coördineren en ook zelf zorg verlenen. Voor 32-36 uur.

Wat bieden wij?

Wij bieden een fijne werkplek binnen een nieuwe zorgorganisatie die zich ten doel stelt echt te luisteren naar haar werknemers. Onze zorgorganisatie realiseert zich dat met name tevreden werknemers het succes bepalen van ons huis. Verder bieden wij een arbeidsovereenkomst (in eerste instantie) voor bepaalde tijd voor de duur van een jaar met uitzicht op een vast dienstverband. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao VVT.

Doe je met ons mee?

Stuur dan voor 5 juni 2017 je sollicitatiebrief en CV, o.v.v.
de functie, naar: info@benoudenijhuis.nl
Contactpersoon: Renate Curfs.

Aanvang werkzaamheden rond september 2017. De opening van het Ben Oude NijHuis staat gepland voor oktober 2017.

Uw donatie is van harte welkom

In de uitzending van MAX Maakt Mogelijk van 10 december 2016 besteedt het programma aandacht aan de laatste ontwikkelingen rondom het project Ben Oude NijHuis. Deze hebben het afgelopen jaar niet stilgestaan. Maar we zijn er nog niet. Jan Slagter vraagt daarom nu ook om uw hulp om de plannen te kunnen realiseren.

“Deze woonvorm wordt alleen toegankelijk voor mensen met een AOW of een heel klein aanvullend pensioen. Dat is er nog niet in Nederland. Om dit allemaal te kunnen realiseren hebben we geld nodig. Bijvoorbeeld voor de inventaris.”

Helpt u mee? U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL33 INGB 0000 004567 t.n.v. Stichting MAX Maakt Mogelijk o.v.v. Ben Oude Nijhuis.

Wilt u liever via iDEAL doneren? Dat kunt u doen via de website van MAX Maakt Mogelijk.

Project kampt nog met flink gat in de begroting

Jan Slagter in het MAX-ledenblad:

“Het goede nieuws is dat we intussen ver zijn gevorderd in de gesprekken met enkele banken. Zij overwegen serieus om te investeren in het Ben Oude NijHuis, tegen een schappelijk rentetarief, maar ze willen terecht dat we zelf ook geld inbrengen. Om precies te zijn twee miljoen, een derde van het totaalbedrag dat we nodig hebben om het project draaiende te krijgen. Diep van binnen ben ik vooral boos op de overheid. Het is toch te gek dat ik moet aankloppen bij een bank omdat iedereen in Den Haag de andere kant uitkijkt? Zorg is een overheidstaak! Maar intussen zit ik wel met een fors gat in de begroting. Nu weet ik dat onze leden en kijkers al vaak gul gegeven hebben aan de projecten van MAX Maakt Mogelijk in het buitenland, maar voor deze ene keer wil ik vragen: ‘Heeft u iets over voor de Stichting Ben Oude NijHuis?’ Ieder bedrag is welkom. Met veel kleine beetjes komen we ook een heel eind. En als iemand een groot bedrag kan schenken, dan zou dat natuurlijk fantastisch zijn.”

Als echte Hollander denk je dan: wat krijg ik ervoor terug?

“In de eerste plaats mijn eeuwige dankbaarheid”, verklaart Jan plechtig. “Bedenk ook dat het gaat om een eenmalige investering en dat er vervolgens dertig, veertig, vijftig jaar een prachtige instelling staat waar tevreden mensen wonen. En dat is nog lang niet alles. Als dit lukt, en daar geloof ik heilig in, dan verwacht ik dat ons zorgmodel overal in het land navolging zal krijgen. Want wie wil nou niet dat het eindelijk eens ophoudt met slechte zorg voor veel te veel geld? Ik zie het Ben Oude NijHuis als een eerste stap in een zorgrevolutie en daarvan profiteren we uiteindelijk allemaal.”

Helpt u mee? U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL33 INGB 0000 004567 t.n.v. Stichting MAX Maakt Mogelijk o.v.v. Ben Oude Nijhuis.

Wilt u liever via iDEAL doneren? Dat kunt u doen via de website van MAX Maakt Mogelijk.

Lees het hele artikel:
max-ledenblad-24-10-2016

Woningcorporaties verzaken plicht

Hilversum, 21 april 2016 – Woningcorporaties zijn niet bereid te investeren in kleinschalige verpleeghuizen voor mensen met een kleine beurs, dat zei Jan Slagter zojuist in Pauw. Ze zijn daar volgens het ministerie voor Wonen en Rijksdienst wel toe verplicht. Volgens Slagter is goede, kleinschalige zorg voor mensen met dementie in Nederland nu alleen bereikbaar voor welgestelde ouderen.

Uit onvrede over de huidige verpleeghuiszorg, waar veel geld wordt verspild, wil Slagter via de stichting Ben Oude NijHuis zelf een kleinschalige woonvorm voor mensen met dementie realiseren, om zo aan te tonen dat met het beschikbare overheidsbudget het wel degelijk mogelijk is goede zorg te leveren, met voldoende handen aan het bed. De stichting Ben Oude NijHuis is vernoemd naar de man die – samen met de vader van staatssecretaris Van Rijn – de falende zorg aan hun dementerende vrouwen aan de kaak stelde.

De stichting heeft het afgelopen jaar 60 woningcorporaties benaderd om mee te denken en mee te werken aan kleinschalige zorg voor dementerende ouderen met een kleine beurs. Vier van de 60 waren daartoe bereid en boden percelen bouwgrond aan of panden, die echter niet geschikt waren. De overige corporaties lieten onder andere weten dat het “niet past binnen hun huidige beleid”, ze geen ruimte zien in hun “borgingscapaciteit”, ze “het niet als hun taak zien” of hun “handen vol hebben aan huidige projecten”.

Het ministerie van Wonen en Rijksdienst liet de stichting desgevraagd weten dat hier “primair een taak ligt voor woningcorporaties”. Door deze afwijzingen moet de stichting nu uitwijken naar commerciële investeerders wat de plannen een stuk duurder maakt. Maar hoge huren vragen of een beroep doen op het niet voor vastgoed bestemde Persoonsgebonden budget (PGB) wil de stichting Ben Oude NijHuis niet. Daardoor dreigt er nu een tekort van 3 tot 5 ton voor het verpleeghuis dat in Rotterdam moet komen te staan.

Sinds juli 2015 is de Woningwet herzien, waardoor woningcorporaties terug moeten naar hun kerntaak: huisvesting regelen voor mensen met een laag inkomen. Ook het door het kabinet ingestelde ‘Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen’ constateert dat woningcorporaties “meer energie” moeten steken in hun kerntaak: te weten wonen en zorg. “Die maatschappelijke taak is ondergesneeuwd de laatste tijd”, aldus het aanjaagteam in haar in april verschenen rapport. Het verweer van de corporaties dat er “geen investeringsruimte is” noemt het aanjaagteam een “non-argument: Dat geld is er wel degelijk”.

Woningcorporaties realiseren tot op de dag van vandaag nog steeds wel kleinschalige woonvormen voor mensen met een gemiddeld of hoog inkomen.

SP-Kamerlid Renske Leijten wil van Minister Blok weten hoe het kan dat woningcorporaties hun taak zo verzaken. De weigerachtige houding van die woningcorporaties is bovendien voor de Tweede Kamer mede aanleiding om op 25 mei een rondetafelgesprek te beleggen over de vele problemen waar kleinschalige zorginstellingen mee te kampen hebben. De Kamer wil goed zicht krijgen op die problemen. Ook Jan Slagter is uitgenodigd voor dit rondetafelgesprek.

Financiering gaat moeizaam

Jan Slagter is op 20 april 2016 te gast in het televisieprogramma Pauw. Hij vertelt over de plannen om het verpleeghuis Ben Oude Nijhuis te openen. Het verpleeghuis moet kleinschalig worden en gepaste zorg leveren aan ouderen met een kleine portemonnee. Jan Slagter geeft aan dat het moeilijk is om de financiering rond te krijgen, omdat woningcorporaties niet mee willen werken. Het doel is om het verpleeghuis medio 2017 te openen.

Bekijk de video