Het ontstaan

Ouderen gaan Jan Slagter aan het hart. Daarom raakt het hem ook persoonlijk dat de verpleeghuiszorg steeds opnieuw negatief in het nieuws komt. Dat mensen met dementie niet voldoende verschoond worden in sommige verpleeghuizen. Dat er bewoners zijn die nooit meer buiten komen. Dat mensen met dementie soms urenlang zonder toezicht samen in een huiskamer zitten. Reden? Onder meer te weinig personeel. Driekwart van de zorgmedewerkers gaf in een onderzoek van Abvakabo FNV (2014) aan onvoldoende tijd te hebben in hun dagelijkse werk om de benodigde goede kwaliteit van zorg te kunnen bieden. Dit alles raakt direct de kwaliteit van leven van de mensen met dementie.

Dit moet toch heel anders kunnen”, denkt Jan Slagter als Ben Oude Nijhuis in het televisieprogramma Pauw aan de bel trekt. Oude Nijhuis spreekt in het programma over de bedroevend slechte zorg die zijn vrouw in een Haags verpleeghuis krijgt. Omroep MAX concludeert een paar maanden later in een uitzending van het MAX-programma Meldpunt! dat er jaarlijks ruim een miljard euro wordt verspild in de verpleeghuiszorg (zo’n 20% van het beschikbare budget). Dat is de laatste druppel.

Jan Slagter besluit zelf een kleinschalige woonvorm voor mensen met dementie op te zetten. Speciaal voor mensen met weinig geld. Met alleen een AOW of met daarnaast een klein aanvullend pensioen. “Ik vind dat veel mensen, vooral met een kleine beurs, aan hun lot worden overgelaten. Daar verzet ik me met hand en tand tegen.
Met deze kleinschalige woonvorm wil Jan Slagter laten zien dat het kan: goede verpleeghuiszorg leveren van het geld dat de overheid ervoor over heeft.