Ben Oude Nijhuis

Bron: Hollandse Hoogte
Bron: Hollandse Hoogte

Het huis is vernoemd naar Ben Oude Nijhuis. De man die in het najaar van 2014 de verpleeghuiszorg voor zijn dementerende vrouw aan de kaak stelt. Oude Nijhuis doet dat samen met Joop van Rijn, de vader van staatssecretaris van Rijn. Samen zorgen de mannen ervoor dat de slechte omstandigheden in veel verpleeghuizen weer onder de aandacht komen. Ben Oude Nijhuis overlijdt een paar weken na alle publiciteit, op 82-jarige leeftijd.

Het ontstaan

Ouderen gaan Jan Slagter aan het hart. Daarom raakt het hem ook persoonlijk dat de verpleeghuiszorg steeds opnieuw negatief in het nieuws komt. Dat mensen met dementie niet voldoende verschoond worden in sommige verpleeghuizen. Dat er bewoners zijn die nooit meer buiten komen. Dat mensen met dementie soms urenlang zonder toezicht samen in een huiskamer zitten. Reden? Onder meer te weinig personeel. Driekwart van de zorgmedewerkers gaf in een onderzoek van Abvakabo FNV (2014) aan onvoldoende tijd te hebben in hun dagelijkse werk om de benodigde goede kwaliteit van zorg te kunnen bieden. Dit alles raakt direct de kwaliteit van leven van de mensen met dementie.

Dit moet toch heel anders kunnen”, denkt Jan Slagter als Ben Oude Nijhuis in het televisieprogramma Pauw aan de bel trekt. Oude Nijhuis spreekt in het programma over de bedroevend slechte zorg die zijn vrouw in een Haags verpleeghuis krijgt. Omroep MAX concludeert een paar maanden later in een uitzending van het MAX-programma Meldpunt! dat er jaarlijks ruim een miljard euro wordt verspild in de verpleeghuiszorg (zo’n 20% van het beschikbare budget). Dat is de laatste druppel.

Jan Slagter besluit zelf een kleinschalige woonvorm voor mensen met dementie op te zetten. Speciaal voor mensen met weinig geld. Met alleen een AOW of met daarnaast een klein aanvullend pensioen. “Ik vind dat veel mensen, vooral met een kleine beurs, aan hun lot worden overgelaten. Daar verzet ik me met hand en tand tegen.
Met deze kleinschalige woonvorm wil Jan Slagter laten zien dat het kan: goede verpleeghuiszorg leveren van het geld dat de overheid ervoor over heeft.

Najaar 2015 begint de zoektocht naar een geschikt pand voor het Ben Oude Nijhuis.

In maart 2015 tekenen Jan Slagter en projectontwikkelaar Philip Bruijs een intentieovereenkomst: Het Ben OudeNijhuis gaat gerealiseerd worden in het pand aan de Pieter Postlaan in Rotterdam-Overschie.

Hoe doen andere kleinschalige verpleeghuizen het eigenlijk? Ter inspiratie bezoekt Jan Slagter drie woonvormen voor mensen met dementie.

Hoe financier je eigenlijk een verpleeghuis? Jan Slagter hoopte dat woningcorporaties een pand zouden regelen. Dat is ook hun wettelijke taak. Maar tevergeefs. Particuliere beleggers hadden wel interesse, maar bleken te duur. Uiteindelijk bleek een hypotheek bij de Triodosbank de goedkoopste optie.

Begin 2017 startte de renovatie. Een jaar lang werd er flink gesloopt en verbouwd. En eind september was het Ben Oude Nijhuis gereed om bewoners te ontvangen.

Yvonne Toet

Yvonne Toet is de dochter van Ben Oude Nijhuis. Zij is vereerd dat Jan Slagter de kleinschalige woonvorm voor mensen met dementie naar haar vader vernoemd.