Contact

Adres:
Pieter Postlaan 6
3042 CL Rotterdam

Telefoonnummer: 010 – 3107400
E-mail: info@benoudenijhuis.nl

Bestuurssamenstelling

Raad van Bestuur

De heer Jan Slagter, lid Raad van Bestuur
De Heer Joop Verkerk, lid Raad van Bestuur
Zij vervullen hun functie onbezoldigd.

Raad van Toezicht

De Heer Jan Anema, lid Raad van Toezicht
Mevrouw Marga Bult, lid Raad van Toezicht
De Heer Erik Scherder, lid Raad van Toezicht
Zij vervullen hun functie onbezoldigd.

RSIN: 856135410

Beleidsplan

Ben Oude NijHuis heeft ten doel zorg en verpleging leveren aan ouderen met de laagste inkomens. Ouderen met een jaarinkomen onder de 22.200 euro bruto. Een doelgroep die fors groeit en de komende 15 jaar zal verdubbelen naar 1,8 miljoen mensen. Op dit moment zijn er al te weinig plekken (woningen) voor deze kwetsbare ouderen, vooral in kleinschalige woonvoorzieningen waar volgens onderzoek relatief gezien meer zorg wordt geleverd dan in de grootschalige verpleeghuizen. Hierdoor vallen deze ouderen tussen wal en schip en krijgen zij niet de zorg en aandacht die zij verdienen.

Stichting Ben Oude Nijhuis heeft als missie deze ouderen met een laag inkomen keuzevrijheid te bieden, zodat zij in aanmerking komen voor zorg geboden in een huiselijke, kleinschalige setting als alternatief voor een grootschalig verpleeghuis. Dit is mogelijk doordat gewerkt wordt met een aangepast, laag huurniveau. Met de huren die wij vragen, hebben onze bewoners recht op huurtoeslag. Deze liggen dus op het sociale minimum.

Doordat Ben Oude Nijhuis de overhead minimaliseert, kan zoveel mogelijk geld rechtstreeks aan de zorgverlening worden besteed. Dit resulteert in meer handen aan het bed.  Om de dementerende ouderen niet buiten de samenleving te plaatsen, wordt in Ben Oude Nijhuis niet alleen zorg voor zware dementie aangeboden, maar is er ook ruimte voor cliënten met een lichte zorgvraag. Als de zorgvraag van een bewoner toeneemt, kan hij of zij verhuizen van de woonvleugel naar de zorgvleugel. Ook hebben wij een kamer voor een echtpaar. Wanneer de een wel een zorgvraag heeft en de ander niet, kunnen ze bij ons bij elkaar blijven.

Ook verhuren we 4 appartementen aan studenten. Deze studenten vragen wij tegen een lagere huur een paar uur per week vrijwilligerswerk te doen bij de ouderen met een lichte zorgvraag. Zoals samen een kop koffie drinken, een boterhammetje eten of gezellig meegaan naar de supermarkt. Dit is bedoeld als extra service voor onze oudere bewoners. De mix van jong en oud blijkt voor deze ouderen zeer welkom.

Een belangrijk uitgangspunt voor ons is dat wij onze bewoners zullen stimuleren zo lang mogelijk zoveel mogelijk zelfstandig te doen door het uitvoeren van lichte huishoudelijke taken, werken in de tuin of het doen van (lichamelijke) oefeningen, spellen en (dag)activiteiten. Bewoners kunnen in het huis gratis gebruik maken van de gemeenschappelijke woonkamer met keuken. Voor de mensen met zware dementie hebben wij per 9 mensen een eigen woonkamer/keuken, voor de 25 mensen met een lichte zorgvraag hebben wij 1 woonkamer/keuken.

Voor onze bewoners willen wij met regelmaat allerlei activiteiten organiseren. Wij denken hierbij aan het samen eten en koken ‘s avonds, muziekavonden, op warme zomeravonden een barbecue. Dit moet door ons nog nader worden ingevuld.

De Stichting Ben Oude NijHuis wil zich zoveel mogelijk inzetten voor het welzijn van de bewoners en heeft geen winstoogmerk. De Stichting zal daarom ook niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling. Over de besteding van het vermogen van de instelling zal Ben Oude NijHuis jaarlijks verantwoording afleggen in de vorm van de openbaarmaking van de jaarcijfers. Geen enkele bestuurder mag verder beschikken over het vermogen van Ben Oude NijHuis alsof het zijn eigen vermogen is (beschikkingsmachtcriterium).

Ben Oude NijHuis krijgt geld van het zorgkantoor en de zorgverzekeraars om de zorg te kunnen leveren. Daarnaast betalen alle bewoners een sociale huurprijs voor hun appartement aan Ben Oude NijHuis en servicekosten voor aanvullende diensten. Naast deze reguliere geldstroom, zal Ben Oude NijHuis zich structureel inzetten om fondsen te werven en donateurs.