Wie krijgen er een plek?

Mensen met een (zware) zorgvraag maar ook senioren die niets mankeren en graag met andere senioren in een huis willen wonen. Alle ouderen bij ons in huis hebben maximaal een bruto jaarinkomen van 22.700 euro.

Hoeveel plekken zijn er?

Er zijn in totaal 57 appartementen: 28 voor mensen met (zware) dementie, 25 seniorenappartementen en 4 studentenwoningen. De mensen met zware dementie hebben allemaal een zorgzwaarteprofiel 5 of hoger. Zij kunnen terecht in de beschermde zorgvleugel. Verder hebben wij 25 plekken voor senioren die of nog helemaal gezond zijn of een zorgzwaarteprofiel hebben van 1 tot en met 4.

Tot slot hebben we 4 appartementen voor studenten. Zij kunnen in ruil voor een aantal uur vrijwilligerswerk in en om het huis tegen een veel lagere huurprijs bij ons wonen. De stichting Ben Oude NijHuis kiest bewust voor deze samenstelling. Omdat wij geloven dat de mix van jong en oud tot veel bijzondere ontmoetingen kan leiden.

Waarom begint een omroepdirecteur een kleinschalige woonvorm voor ouderen met dementie?

Het steekt Jan Slagter dat zoveel ouderen niet de zorg krijgen die zij verdienen. Hij wil laten zien dat het met het beschikbare overheidsbudget wel degelijk mogelijk is om goede zorg te leveren. Het idee is ontstaan uit onvrede over de huidige verpleegzorg. ‘Geld dat ten goede zou moeten komen aan handen aan het bed wordt uitgegeven aan de verkeerde dingen. Dit geld vloeit nu weg naar managers, bureaucratie en onnodig hoge energierekeningen’, aldus Jan Slagter.

Lukt het wel om voldoende handen aan het bed te realiseren?

In vergelijking met andere kleinschalige woonvormen biedt het Ben Oude Nijhuis veel zorg. Elke euro bedoeld voor zorg wordt bij ons in huis ook uitgegeven aan zorg. Dit kunnen we doen omdat we geen geld verspillen, geen dure directie of managers hebben, we optimaal gebruik maken van het pand, en geen leegstaande kantoorruimtes hebben die veel geld kosten.