Tijd en aandacht: daar draait het om in het Ben Oude NijHuis. Onze verzorgenden en verpleegkundigen nemen de tijd om er te zijn voor de bewoners en hen kwalitatief hoogwaardige zorg te bieden.

Wat zijn de wensen van de bewoners? Waar hebben zij behoefte aan, welke zorg willen zij en wat doen ze graag? Behoeften en wensen van bewoners staan voorop in het Ben Oude NijHuis. Wanneer bewoners dit zelf niet (meer) duidelijk kunnen maken, worden verwanten en familieleden geraadpleegd.

Ieder mens is uniek en heeft vanzelfsprekend ook zijn eigen verleden. Daarom gelooft de stichting Ben Oude NijHuis dat het goed is samen met de familie nog voor de verhuizing langs te gaan bij een toekomstige bewoner. Het is belangrijk te investeren in een goed contact met bewoner en zijn familie en te weten wat iemands persoonlijkheid, smaak en verleden is. Tijdens dit bezoek kan ook overlegd worden over de inrichting van de nieuwe woonplek.

Uit onderzoek gedaan door het Trimbos-Instituut in 2011 blijkt dat een aantal activiteiten flink bijdraagt aan het welbevinden van mensen met dementie. Deze kunnen tevens de ontwikkeling van de ziekte remmen. Eén van deze activiteiten betreft het uitvoeren van huishoudelijke taken. In het Ben Oude Nijhuis kunnen de ouderen daarom onder toezicht meehelpen in het huishouden. Tijdens de intakegesprekken wordt gekeken wat een toekomstige bewoner wil en kan.

Stimuleren

Uit datzelfde onderzoek blijkt ook dat het welbevinden flink toeneemt als er met bewoners wordt gepraat over het verleden, of als er met bewoners samen muziek wordt gemaakt. Ook hier wordt veel tijd aan besteed. Ook bewoners die aan dit alles niet meer kunnen deelnemen, hebben baat bij deze activiteiten.
Wellicht is dit een goede toevoeging in dit artikel:

Meer weten over de onderzoeken van het Trimbos instituut, onder andere over persoonsgericht werken en over onbegrepen gedrag?
Lees meer op de website van het Trimbos instituut