Tijd en Aandacht. Daar draait het om in het Ben Oude Nijhuis. Bij ons in huis is er voldoende personeel aan het werk. Onze verzorgenden en verpleegkundigen krijgen alle tijd om er te zijn voor de bewoners en om ze echte zorg te bieden.

Wat willen bewoners zelf? Waar hebben zij behoefte aan, welke zorg willen zij en wat doen ze graag? Dit is een belangrijk uitgangspunt van het Ben Oude Nijhuis. Mochten bewoners dit zelf niet meer duidelijk kunnen maken, dan worden verwanten en familieleden geraadpleegd.

Ieder mens is uniek en heeft vanzelfsprekend ook zijn eigen verleden. Daarom gelooft de stichting Ben Oude Nijhuis dat het goed is samen met de familie nog voor de verhuizing langs te gaan bij een toekomstige bewoner. Het is belangrijk te investeren in een goed contact met bewoner en zijn familie en te weten wat iemands persoonlijkheid, smaak en verleden is. Tijdens dit bezoek kan ook overlegd worden over de inrichting van de nieuwe woonplek.

Uit onderzoek gedaan door het Trimbos-Instituut in 2011 blijkt dat een aantal activiteiten flink bijdraagt aan het welbevinden van mensen met dementie. Het remt ook de ontwikkeling van de ziekte. Een van deze activiteiten betreft het uitvoeren van huishoudelijke taken. In het Ben Oude Nijhuis kunnen de ouderen daarom onder toezicht meehelpen met koken, de was doen, strijken en opruimen. Verder kunnen ze bijvoorbeeld meehelpen in de tuin. Tijdens de intake-gesprekken wordt gekeken wat een toekomstige bewoner wil en kan.

Stimuleren

Uit datzelfde onderzoek blijkt ook dat het welbevinden flink toeneemt als er met bewoners wordt gepraat over het verleden of als er met bewoners samen muziek wordt gemaakt. Ook hier wordt veel tijd voor ingeruimd. Ook bewoners die aan dit alles niet meer kunnen deelnemen, hebben baat bij deze activiteiten.

Mevrouw Van der Starre heeft interesse in een seniorenappartement in het Ben Oude Nijhuis. Haar zoon laat haar de brochure zien. Mevrouw Kleijweg uit Delft heeft zich aangemeld voor de afdeling zware zorg.

Bekijk hier het filmpje over de bewoners