ZorgappartementDe zorgvleugel van het Ben Oude NijHuis hebben wij speciaal ingericht voor mensen met dementie en een zwaar zorgprofiel, vanaf ZZP 4 en hoger. Deze zorg wordt volledig door de overheid gefinancierd uit de Wet Langdurige Zorg, middels een Volledig Pakket Thuis. Bewoners betalen naar inkomen een eigen bijdrage.

Wij vinden het belangrijk dat bewoners zich thuis voelen in het Ben Oude NijHuis. Onze zorgmedewerkers gaan in hun werkwijze uit van vraaggerichte zorgsturing. Tijdens kennismakingsgesprekken met bewoner en familie wordt vastgesteld waar de behoefte van de bewoner ligt op het gebied van begeleiding, verzorging en dagbesteding. Bij welke zorg is de bewoner gebaat en welke activiteiten beleeft de bewoner graag? Indien de bewoner dit zelf niet (meer) duidelijk kan maken, wordt er gestuurd vanuit de inbreng van verwanten en familieleden.

Om de best mogelijke zorg voor bewoners mogelijk te maken, is open en duidelijke communicatie een belangrijke voorwaarde. Wij blijven graag in gesprek met de bewoner en de familie over hoe de kwaliteit van leven van een bewoner voortdurend zo optimaal mogelijk blijft.

Verder stimuleren wij bewoners met een zware zorgvraag zo lang mogelijk in het zelfstandigheid. Uit onderzoek blijkt dat actief participeren in dagelijkse bezigheden de ontwikkeling van dementie vertraagd. Bewoners kunnen – onder toezicht – meehelpen met de was, koken en het huishouden. Ook kunnen zij meehelpen in de prachtige grote tuin die het Ben Oude NijHuis rijk is.